دیگ بخار عمودی
دی اریتور
economizer اکونومایزر
هیتر هوای گرم